Rubí

Ple municipal del mes de febrer

  • Actualitzat:
  • Creat:

El ple de l'Ajuntament de Rubí reclama que es revaloritzin les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018.

El Ple ordinari del mes de febrer ha aprovat la moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) per a la garantia de suficiència de la revalorització de les pensions per a l’any 2018. El text ha rebut el suport de l’equip de govern i dels ecosocialistes, a banda del Partit Demòcrata Europeu de Catalunya (PDECAT), Veïns per Rubí (VR) i els regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín; les abstencions d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s) i els vots contraris del Partit Popular (PP).

Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de nou milions de pensionistes i de les seves famílies. Però des del 2009 han vist limitada la seva revalorització, primer amb mesures anuals que els van fer perdre poder adquisitiu i posteriorment amb una reforma integral del sistema de revalorització que va trencar unilateralment, segons els redactors de la moció, el Pacte de Toledo. A més, diferents factors han contribuït a situar el sistema de Seguretat Social en dèficit, molt abans del previst.

Així, s’ha acordat exigir al govern de l’Estat la derogació de la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex de revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social; i revaloritzar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5%. La moció també contempla garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva de finançament per via impositiva en el cas que sigui necessari i reiterar la petició de derogar diversos reials decrets-llei que han rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, han abaratit l’acomiadament indefinit i han facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació al sector públic i privat.

PSC, ERC i ICV han acordat un text unitari per donar suport a la vaga feminista convocada el 8 de març. Tots els grups hi han votat a favor, excepte C’s, que s’ha abstingut, i el PP, que hi ha votat en contra. Entre d’altres, s’ha aprovat actualitzar el Pla municipal per a la igualtat de gènere, amb un procés que inclogui la participació de la ciutadania; organitzar una jornada d’abast comarcal sobre economia feminista a la tardor; continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat, així com seguir treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones, i tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament.

També en matèria de polítiques d’igualtat, l’AUP ha presentat una moció per la constitució d’un observatori municipal per la igualtat de gènere que vetlli per preservar i fomentar les bones pràctiques a l’Ajuntament de Rubí en matèria d’igualtat de gènere. La proposta ha rebut els vots afirmatius d’ERC, l’AUP, ICV, el PDECAT i VR. Els dos regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín s’han abstingut i l’equip de govern, C’s i el PP hi han votat en contra.

D’altra banda, la Junta de Portaveus ha consensuat un text que vol garantir el servei postal universal a tot el terme municipal. L’objectiu és que la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima» presti aquest servei a la urbanització de Sant Muç i que, a més, solucioni les carències en el servei de paqueteria en altres urbanitzacions de la ciutat.

Tots els grups també han donat llum verda a la moció dels dos regidors no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín, amb esmenes de l’AUP, per fomentar la presència d'intèrprets de llenguatge de signes en actes públics. Entre els acords adoptats destaca que l'Ajuntament incorpori de forma gradual intèrprets de la llengua de signes per a actes de caràcter públic, així com treballadors socials especialitzats en l'àmbit de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-cegues; i instar la regidoria de Serveis Socials a dur a terme una diagnosi actualitzada del nombre de persones amb discapacitat auditiva a Rubí.

PSC i PDECAT també han vist com tirava endavant la moció per la redacció d'un pla d'usos que impulsi i dinamitzi els espais buits del Mercat Municipal. Tots els grups han aprovat el text, excepte C’s i l’AUP, que s’han abstingut. Després de les obres de remodelació del Mercat, que van finalitzar l’any 2010, els paradistes han realitzat un seguit de canvis d’ubicacions per tal de concentrar totes les parades i habilitar un espai per a la futura instal·lació d’un operador comercial que en complementi i reforci l’oferta. Amb l’aprovació de la moció s’ha acordat reprendre les convocatòries de la Comissió de Seguiment del Mercat Municipal, que va celebrar la seva última sessió l’octubre del 2015, i realitzar un pla d’usos de l’equipament que ampliï la qualificació d’activitats permeses als locals actualment en desús. També s’ha decidit que es realitzin les licitacions per tal de donar sortida a aquests espais. En aquest sentit, cal recordar que el projecte per incorporar un operador privat al Mercat s’aprovarà en Junta de Govern Local el pròxim 28 de febrer.

L’esport ha estat un altre dels temes tractats al Ple d’aquest dijous, en format tant de moció com a la part resolutiva de la sessió. D’una banda, s’han aprovat per unanimitat i de manera inicial les Bases reguladores de les subvencions per a la pràctica de l'esport federat, les activitats esportives d'inclusió i la pràctica esportiva extraescolar vinculada als jocs esportius escolars dels menors d'edat del municipi de Rubí. I de l’altra, ha tirat endavant la moció presentada pel PDECAT sobre el programa “Esport per a tothom” per garantir-ne una millor gestió econòmica en benefici de les famílies i clubs esportius de la ciutat. El text ha comptat amb el suport de tots els regidors, excepte els no adscrits José Manuel Mateo i María Dolores Marín. Entre d’altres, s’ha acordat garantir les partides pressupostàries necessàries per a executar el programa, de tal manera que les beques es paguin en la seva totalitat; i de cara a les següents temporades, obrir les convocatòries amb prou antelació per a confirmar els atorgaments abans de l’inici de les temporades esportives, entre d’altres.